Mednarodna matura

Program mednarodne mature je bil na II. gimnaziji Maribor uveden leta 1990. Osnovni cilj uvedbe je bil ponuditi najboljšim slovenskim dijakom drugače zasnovan srednješolski program, ki temelji na manjšem številu predmetov in poglobljenem delu. Po začetnem ožjem naboru predmetov je razvoj programa omogočil širok nabor predmetov, ki omogoča dijakom šolanje v skladu z njihovimi interesi in sposobnostmi. Veliko vrednost prinašajo programu dijaki iz bivših jugoslovanskih republik in tuji dijaki. Danes je program mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor močno prepoznaven tako v Sloveniji kot v tujini. Odlični rezultati dijakov uvrščajo šolo v sam vrh šol s programom mednarodne mature. K temu veliko pripomorejo izjemni in prizadevni učitelji ter dobri pogoji dela. Program mednarodne mature na najboljši način sledi sloganu šole: Šola, ki odpre vsa vrata Nadpovprečni rezultati omogočajo dijakom vpis na prestižne univerze, kot so Oxford, Cambridge, Imperial College, London School of Economics, New York University Abu Dhabi, Bocconi University Milano itd.
Ambicioznost, sposobnost sodelovanja z drugimi in visoka motiviranost za delo so pogoji za vpis v program mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor. Prepričan sem, da številni med dijaki to imate in boste postali člani družine dijakov mednarodne mature.

Mag. Ivan Lorenčič, ravnateljCilji programa mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor
Dijakom želimo omogočiti:
  • vrhunsko in trajno znanje
  • šolanje v skladu z dijakovimi interesi in sposobnostmi
  • razvoj kritičnega mišljenja
  • samostojnost pri delu
  • odgovornost za svoje šolanje in rezultate
  • privzgojiti akademsko poštenost
  • pridobiti sposobnost pomagati marginalnim skupinam
  • razumevanje in tolerantnost drugačnosti
  • razvoj odgovornosti do okolja in razumevanje trajnostnega razvoja in
  • razumevanje nacionalne pripadnosti in umeščenosti v globalni svet.

... utrinkiVam je program všeč in vas zanima več?